Systemy alarmowe

System alarmowy (SSWiN – system sygnalizacji włamania i napadu) jest jedną z najpowszechniejszych form zabezpieczenia mienia, który pozwala na zasygnalizowanie zagrożenia związanego z niepowołanym wtargnięciem do obiektu chronionego takim systemem. Najprostsze systemy alarmowe, np. alarmy domowe, mają przede wszystkim odstraszyć potencjalnego złodzieja, natomiast możliwości najnowocześniejszych i zaawansowanych systemów alarmowych są bardziej rozbudowane. Powiadamianie o wykryciu zagrożenia w najprostszym przypadku następuje przy użyciu sygnalizatora akustyczno-optycznego, którego celem jest przyciągnięcie uwagi otoczenia. W połączeniu z modułem powiadamiania o zagrożeniu bezpośrednio do osób zainteresowanych za pośrednictwem różnych torów łączności (linia telefoniczna, sieć komórkowa, Internet) znacznie podnosi jakość działania takiego systemu. Powiadamianie o zagrożeniu może być przekazywane w postaci monitoringu do firm zajmujących się ochroną mienia oraz do właścicieli – przez telefon za pomocą komunikatów głosowych, sms-em czy też informacją wysłaną na e-mail.

 

System alarmowy może zostać opcjonalnie wyposażony w czujniki:

  • Ruchu
  • Otwarcia okien, drzwi
  • Gazu ziemnego, LPG, czadu
  • Zalania